Lidmaatschap

Lid worden

Kinderen (jeugdleden) kunnen lid worden van de vereniging vanaf 6 jaar en tot en met 18 jaar. Zij dienen zelf over een pony of paard te beschikken en de basisbeginselen van het paardrijden te beheersen.

Boven de 18 jaar word je volwassen lid. Ook het volwassen lid dient over een pony of paard te beschikken. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Dat betekent dat een lid met meerdere paarden kan rijden in de manege, maar dat in het geval van één paard met meerdere berijders deze berijders wel allemaal lid moeten zijn om dit paard binnen de manege te mogen berijden. 

Voor alle rijdende leden geldt daarnaast dat het lidmaatschap betekent het voor de vereniging verrichten van hulpdiensten bij wedstrijden en andere evenementen. Het betreft 5 dagdelen per rijdend lid per kalenderjaar. Zonder de verplichte hulpdiensten kunnen wij de benodigde activiteiten voor extra verdiensten voor de vereniging niet organiseren; vele handen maken licht werk!

Je kunt je aanmelden middels ons registratieformulier. Ook het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren door middel van het registratieformulier. Het lidmaatschap kan worden beëindigd per 30 juni of 31 december van een jaar. Er dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Niet tijdige opzegging betekent dat het lidmaatschap automatisch doorloopt tot het eerstvolgende opzegmoment.

Wijzigingen in het lidmaatschap (bv. veranderen, stoppen of starten met lessen) dienen eveneens met het registratieformulier gemeld te worden.

Contributie bij verschillende lidmaatschappen

A. Niet rijdend: 1b = € 80,00

B. Startkaartlid: 8 = € 100,00

C. Vrij rijdend, niet lessend: 1a+2+3a = € 295,00

D. Vrij rijdend, lessend dressuur: 1a+2+3a+4 = € 547,00

E. Vrij rijdend, lessend dressuur jeugdles: 1a+2+3a+6 = € 455,00

F. Vrij rijdend, lessend dressuur en springen: 1a+2+3a+4+5 = € 547,00

G. Vrij rijdend, lessend dressuur en springen jeugdles: 1a+2+3a+6+7 = € 685,00

H. Vrij rijdend, lessend springen: 1a+2+3a+5 = € 295,00

I. Alleen lessend dressuur: 1a+2+3b+4 = € 457,00

J. Alleen lessend springen: 1a+2+3b+5 = € 205,00

K. Alleen lessend springen jeugdles: 1a+2+3b+7 = € 435,00

Opbouw contributie

Het jaarlijkse contributiebedrag wordt, afhankelijk van de gewenste mogelijkheden, opgebouwd op basis van onderstaande jaartarieven. Jaarlijks vallen een aantal lessen uit wanneer de manege voor evenementen gebruikt wordt. Dit is ingecalculeerd bij het bepalen van de contributie. 

OPTIELIDMAATSCHAP TARIEF
1a:Rijdend lid (basis – verplicht) € 30
1b:Niet rijdend lid € 80
2:KNHS Lidmaatschap, verplicht voor
rijdende leden.
€ 25
3a:Vrij rijden (onbeperkt gebruik kleine
rijhal en buitenrijbaan)
€ 240
3b:Les rijden (alleen gebruik rijhal tijdens
lesuren PPSV)
€ 150
4:Dressuurles paard.
(1x per week, 46x per jaar)
€ 252
5:Springles paard. Individueel geregeld
buiten de vereniging om. (1 x per week)
NTB
6:Jeugdles dressuur. (1 x per week) € 160
7:Jeugdles springen. (1 x per week) € 210
8:Startkaart lid € 100
9:Korting extra hulpdienst
(max 2 extra hulpdiensten)
–  € 25
10:Afkopen hulpdiensten € 150